NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Earth Sky Tamakazu Okajima Junichiro Agishi SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
2 4 Mononofu Pink Ryuichi Yamaguchi Genta Ochiai SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
3 Propeller Shaft Takahiro Ishimoto Shinya Matsui SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
4 1 Wojtek Noboru Yonekawa Yamato Ishikawa SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
5 3 City Warrior Tsuyoshi Chiba Takafumi Hattori SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
6 Emeral Cecilia Shoji Tanaka Gaku Banno SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
7 Alba Toria Masahiro Saito Ryu Abe SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
8 2 Kuriiro Moriyama Takehiro Manato Kurosawa SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
9 Matenro Luce Nozomi Ono Masaaki Kuwamura SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50
10 Roi Super Takehiro Yasuda Yuki Miyauchi SP
09/18 11:23
-
09/19 09:50