Pts

1 2 3 4
Ладислав Новотни 9 5 11 6
Tomas Regner 11 11 6 11