Pts

1 2 3 4 5
Vitaliy Zharskiy 11 11 10 6 11
Олег Наприко 5 5 12 11 6