Pts

1 2 3 4 5
Vitaliy Zharskiy 2 11 11 8 11
Орест Хура 11 8 8 11 5